Klimaat enquete: Wat vinden Nederlanders van het klimaat?

Het klimaat is een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. De opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zijn niet meer te ontkennen. Ook in Nederland zijn we ons steeds bewuster van de impact die wij hebben op het klimaat. Maar wat vinden Nederlanders eigenlijk van het klimaat? Om daar achter te komen is er een klimaat enquete gehouden onder ruim 1000 Nederlanders.

De resultaten van de klimaat enquete

Uit de klimaat enquete blijkt dat Nederlanders zich zorgen maken over het klimaat. Maar liefst 87% van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken over de gevolgen van klimaatverandering. Vooral de stijging van de zeespiegel en de toename van extreme weersomstandigheden worden als zorgwekkend gezien.

Opvallend is dat de meeste Nederlanders vinden dat er meer gedaan moet worden om klimaatverandering tegen te gaan. Maar liefst 92% van de ondervraagden vindt dat de overheid meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook vinden veel Nederlanders dat bedrijven en burgers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen.

Uit de klimaat enquete blijkt verder dat Nederlanders bereid zijn om zelf maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Zo geeft 70% van de ondervraagden aan bereid te zijn om minder vlees te eten en 60% is bereid om minder te vliegen. Ook het gebruik van de auto kan volgens veel Nederlanders verminderd worden.

Klimaatverandering in Nederland

Nederland is een laaggelegen land en daardoor extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo kan de stijging van de zeespiegel leiden tot overstromingen en kan extreme neerslag zorgen voor wateroverlast. Ook kan de temperatuurstijging leiden tot droogte en hittegolven.

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan heeft Nederland het Klimaatakkoord opgesteld. In dit akkoord staan afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de overgang naar duurzame energie te versnellen. Zo moet in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990.

Wat kunnen we zelf doen?

Uit de klimaat enquete blijkt dat Nederlanders bereid zijn om zelf maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat kunnen we zelf doen?

1. Minder vlees eten: De productie van vlees zorgt voor veel uitstoot van broeikasgassen. Door minder vlees te eten kunnen we de uitstoot verminderen.

2. Minder vliegen: Vliegen zorgt voor veel uitstoot van broeikasgassen. Door minder te vliegen kunnen we de uitstoot verminderen. Kies bijvoorbeeld voor een vakantie in eigen land of in een buurland.

3. Gebruik de fiets of het openbaar vervoer: Door minder met de auto te rijden kunnen we de uitstoot verminderen. Gebruik de fiets of het openbaar vervoer voor korte afstanden.

4. Energie besparen: Door energie te besparen kunnen we de uitstoot verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van apparaten als je ze niet gebruikt, het isoleren van je huis en het gebruik van ledlampen.

Conclusie

Uit de klimaat enquete blijkt dat Nederlanders zich zorgen maken over het klimaat en dat ze vinden dat er meer gedaan moet worden om klimaatverandering tegen te gaan. Ook zijn Nederlanders bereid om zelf maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Door zelf bewuste keuzes te maken kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan een beter klimaat.

Plaats een reactie