Klimaat Shell: De impact van Shell op het klimaat

Shell is een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld. Het bedrijf heeft een enorme impact op het klimaat, omdat het verantwoordelijk is voor de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. In dit artikel gaan we dieper in op de impact van Shell op het klimaat en wat het bedrijf doet om deze impact te verminderen.

De impact van Shell op het klimaat

Shell is verantwoordelijk voor de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen, zoals CO2, methaan en lachgas. Deze gassen dragen bij aan de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat. Volgens een rapport van Carbon Majors, een onderzoeksgroep die de uitstoot van de grootste vervuilers ter wereld in kaart brengt, is Shell verantwoordelijk voor 1,67% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen sinds 1988.

Shell heeft in het verleden ook bijgedragen aan de ontbossing van regenwouden en de vernietiging van ecosystemen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld olie gewonnen uit de Nigerdelta in Nigeria, waarbij het lokale milieu ernstig is aangetast en de lokale bevolking is getroffen door olielekkages en andere vormen van vervuiling.

Wat doet Shell om de impact op het klimaat te verminderen?

Shell heeft aangekondigd dat het bedrijf in 2050 CO2-neutraal wil zijn. Dit betekent dat het bedrijf geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer wil hebben. Om dit doel te bereiken, heeft Shell verschillende maatregelen genomen.

Een van de maatregelen is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van olie en gas. Shell heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in technologieën die de uitstoot van methaan verminderen, een broeikasgas dat veel vrijkomt bij de winning van olie en gas. Ook heeft het bedrijf geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

Daarnaast heeft Shell aangekondigd dat het bedrijf de uitstoot van broeikasgassen van zijn klanten wil verminderen. Dit betekent dat Shell niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen uitstoot, maar ook voor de uitstoot van zijn klanten. Het bedrijf wil bijvoorbeeld investeren in waterstoftechnologie, zodat klanten hun uitstoot kunnen verminderen.

Kritiek op Shell

Ondanks de maatregelen die Shell heeft genomen om de impact op het klimaat te verminderen, is er ook kritiek op het bedrijf. Critici vinden dat Shell niet genoeg doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en dat het bedrijf te veel blijft investeren in fossiele brandstoffen.

Daarnaast vinden critici dat Shell niet genoeg verantwoordelijkheid neemt voor de schade die het bedrijf heeft aangericht aan het milieu en de lokale bevolking in landen waar het actief is. Shell heeft bijvoorbeeld in Nigeria een schikking getroffen met de lokale bevolking voor de schade die het bedrijf heeft aangericht, maar critici vinden dat dit niet genoeg is.

Conclusie

Shell heeft een enorme impact op het klimaat, omdat het verantwoordelijk is voor de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. Het bedrijf heeft verschillende maatregelen genomen om de impact op het klimaat te verminderen, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van olie en gas en het investeren in hernieuwbare energiebronnen. Ondanks deze maatregelen is er ook kritiek op Shell, omdat het bedrijf niet genoeg zou doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en niet genoeg verantwoordelijkheid zou nemen voor de schade die het bedrijf heeft aangericht aan het milieu en de lokale bevolking in landen waar het actief is.

Plaats een reactie